Wysoczka Zegowo Wygoda

JS

Idź do spisu treści

Menu główne

SwiatPogody

 
 

ZAPROSZENIE  
Zgodnie z propozycją   Burmistrza Miasta i Gminy Buk zwracam się do mieszkańców naszego sołectwa o posprzątanie   swoich posesji oraz ich otoczenia w dniu 13 kwietnia.
        ZAPRASZAM   równocześnie wszystkich   chętnych do pomocy w posprzątaniu poboczy dróg w   naszym sołectwie i 304 zbiórka przy Sali Wiejskiej o godź 14:00.
Dla uczestników na koniec miła niespodzianka


WARSZTATY DECUPAGE W ŻEGOWIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa do sali wiejskiej w Żegowie na WARSZTATY DECUPAGE które odbędą się dnia
05.04.2019r (piątek) start godz 17:00 . Materiały w postaci ciekawych przedmiotów do oklejania oraz nożyczki we własnym zakresie . Zapraszam małe dzieci z opiekunem


 
 

Spotkanie Sołtysów

Spotkanie Sołtysów 23 marca w Wiejskim Domu Kultury w Żegowie odbyło się spotkanie integracyjne byłych i obecnych sołtysów Gminy Buk wraz z małżonkami . W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby . Wszystkich przybyłych powitał gospodarz tego sołectwa sołtys Tadeusz Łysiak Na spotkaniu tym podziękowano Sołtysom Tadeuszowi Urbańskiemu , Eugeniuszowi Kęsemu i Adamowi Kocikowi którzy w obecnej kadencji nie są sołtysami . Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych a wszyscy mieli okazję się poznać i świetnie się bawili . .

 
 

Zebranie Sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich z Żegowa


W Wiejskim Domu Kultury w Żegowie 13 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła Gospodyń Wiejskich z Żegowa  które było połączone z Dniem Kobiet . W spotkaniu tym oprócz wszystkich członkiń uczestniczył Prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku a jednocześnie Sołtys . Tadeusz Łysiak , oraz Pani Henryka Pajchrowska , która przybyła w stroju ludowym  . Były kwiatki i życzenia dla każdej z Pań

 
 

Podziękowanie

Sołtys dziękuje Radzie Sołeckiej za współpracę w ostatniej kadencji szczególnie Romanowi Wieczorkowi oraz Urszuli Tomikowskiej którzy nie kandydowali do Rady Sołeckiej.

Sołtys
Tadeusz Łysiak


 
 

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego Sołectwa

13 lutego w Wiejskim Domu Kultury odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze naszego Sołectwa . W zebraniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam  , Zastępca Burmistrza Aleksandra Wawrzyniak z obsługą techniczną . Sprawozdanie z minionej kadencji złożył Sołtys Tadeusz Łysiak . Na zebraniu tym na kolejną kadencję wybrano sołtysem Tadeusza Łysiaka a do Rady Sołeckiej  Alicję Nowak , Halinę Schmidt - Maślankiewicz , Henryka  Fręśko oraz dwie nowe osoby  Jolantę Kitkowską i Macieja Skibińskiego.

 
 
 

Wycieczka 2019
Wycieczka Bieszczady Sołtys wsi Wysoczka - Żegowo - Wygoda organizuje w dniach 13 do 16 czerwca wyjazd dla mieszkańców sołectwa w Bieszczady . Program szczegółowy i zapisy z wpłatą 200 zł u Sołtysa od 5 do 20 lutego . Ilość miejsc ograniczona .Całkowity koszt wycieczki 620 zł
Zapraszam

 

Zabawa Karnawałowa
Rada Sołecka wsi Wysoczka - Żegowo - Wygoda organizuje w dniu 2 marca zabawę karnawałową . wstęp 20 zł od osoby . Zapisy i wszelkie informacje u Sołtysa

 
 

Mieszkańcy Sołectwa Wysoczka-Żegowo-Wygoda

Dnia 13.02.2019 r. (środa) o godzinie 18:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Wiejskim Domu Kultury w Żegowie

PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA JEST NASTĘPUJĄCY:
1)      otwarcie zebrania
2)      wybór przewodniczącego zebrania,
3)      wybór protokolanta,
4)      sprawozdanie z działalności organu wykonawczego za kadencję,
5)      dyskusja nad sprawozdaniem,
6)      Wybory Sołtysa
        a)      powołanie 3-osobowej komisji skrutacyjnej,
        b)      zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,
        c)       autoprezentacja kandydatów,
        d)      przeprowadzenie tajnego głosowania,
        e)       ustalenie wyników wyborów,
        f)       ogłoszenie wyników wyborów,
        g)      sporządzenie protokołu wyborów.
7)      Wybory Rady Sołeckiej
        a)       ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej,
        b)      powołanie 3-osobowej komisji skrutacyjnej,
        c)       zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,
        d)      autoprezentacja kandydatów,
        e)       przeprowadzenie tajnego głosowania,
         f)       ustalenie wyników wyborów,
        g)      ogłoszenie wyników wyborów,
        h)      sporządzenie protokołu wyborów.
8)      Wolne głosy i wnioski.
9)      Zakończenie zebrania.

Uwaga !!!!!


W związku z kampanią na rzecz propagowania obniżania emisji szkodliwych substancji w piecach zasilanych paliwami stałymi 30 minut przed każdym zebraniem wiejskim tj. o godzinie 17:30 przeprowadzone zostaną praktyczne pokazy bezpiecznego i zgodnego z zasadami ekologii użytkowania domowych urządzeń grzewczych, w tym propagowania metody górnego spalania w piecach domowych, która przyczynia się do obniżenia emisji szkodliwych substancji.

 
 

Ognisko 2019

Dnia 20.01.2019 Sołtys i Rada Sołecka
spotkali się wspólnie z mieszkańcami przy ognisku


 
 
 

Balik 2019                     

13 stycznia sala wiejska wypełniła się po brzegi tym razem Rada Sołecka zaprosiła
najmłodszych mieszkańców wraz z opiekunami na Balik
Balik prowadziła Pani Justyna Wolny uczestniczyło w nim 37 dzieci , które doskonale się bawiły przez 3 godziny .
W kolejne niedzielne popołudnie 20 stycznia Rada Sołecka zaprosiła wszystkich mieszkańców od najmłodszych do najstarszych na ognisko z kiełbaskami . Sołtys zaprosił hodowców koni którzy przyjechali swoimi zaprzęgami aby przewozić wszystkich chętnych po sołectwie . Przyjechało 5 zaprzęgów Panowie Jan , Przemysław , Rafał Ignasiak oraz Jan Leśniczak , Sebastian i Blanka Wieczorek . Dla najmłodszych uczestników największą atrakcją były przejażdżki maleńkimi kucykami , którymi powoziła 6 letnia Blanka . Wszyscy mieszkańcy którzy wyszli z domów wspaniale się integrowali , jest to okazja aby spotkać się i pogadać z sąsiadami . W spotkaniu tym które organizowane jest corocznie uczestniczyło ponad 70 osób . 
 
 

Spotkanie Opłatkowe 2019

Wiejski Dom Kultury w Żegowie tętni życiem .
Tradycyjnie jak co roku Rada Sołecka wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowali 6 stycznia spotkanie Opłatkowo Noworoczne , na które zaprosili emerytów , rencistów . W spotkaniu uczestniczył ksiądz Kanonik Roman Janecki , Zastępca Burmistrza Pani Aleksandra Wawrzyniak oraz mieszkańcy Wysoczki – Żegowa i Wygody . Uroczystość uświetniły przedstawiając Jasełka dzieci ze Szkoły Podstawowej im . Ojca Ignacego Cieślaka przygotowane przez Panią Izabela Maćkowiak . Oprawę muzyczną oraz nagłośnienie zapewnił Piotr Hoffman . Były życzenia i dzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie kolęd .


 
 

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda.

Kolęda w Wysoczce odbędzie się 2 stycznia (sroda)

 
 

Odwiedziny Duszpasterskie

Kolęda w Żegowie odbędzie się 30 grudnia (niedziela)
Początek o godz. 13:00 od Państwa Rataj

 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać mieszkańcom Sołectwa Wysoczka-Żegowo-Wygoda Życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy Państwu, aby odbyły się w spokoju, radości i wśród rodziny przyjaciół oraz wszystkich bliskich, dając radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok!

Sołtys, Rada Sołecka


 
 

WARSZTATY DECUPAGE W ŻEGOWIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa do sali wiejskiej w Żegowie na WARSZTATY DECUPAGE które odbędą się dnia 14.12.2018r start godz 17:00 . Materiały w postaci ciekawych przedmiotów do oklejania oraz nożyczki we własnym zakresie . Zapraszam małe dzieci z opiekunem

Sołtys
Tadeusz Łysiak

 
 

Turniej KGW 2018

Tradycyjnie jak co roku w grudniu odbył się Turniej Kół Gospodyń Wiejskich o Puchar Prezesa Gminnego Związku Rolników . Również w tym roku w turnieju uczestniczyło Koło Gospodyń Wiejskich z Żegowa , które zajęło bardzo dobre 2 miejsce . W drużynie uczestniczyły Łysiak Elżbieta , Targosz Liliana , Paluszak Teresa , Nowak Marzena , Łamek Grażyna oraz Sołtys Tadeusz Łysiak .

Gratulujemy sukcesu
Rada Sołecka


 
 
 

Pożegnanie Stanisława Filipiaka

Pożegnanie Burmistrza 20 listopada w sali wiejskiej w Żegowie Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku dziękował za dotychczasową współpracę Burmistrzowi Stanisławowi Filipiakowi . Po ponad 25 latach urzędowania jako Burmistrz Pan Stanisław Filipiak postanowił nie kandydować w wyborach samorządowych co wiąże się z jego odejściem ze stanowiska. W spotkaniu uczestniczył Zarząd Gminnego Związku oraz Przewodniczące Kół Gospodyń wiejskich i Prezesi Kółek Rolniczych . Podziękowanie w imieniu Związku złożył Prezes Tadeusz Łysiak wręczając pamiątkowy ryngraf oraz Prezes Poznańskiego Związku Rolników Pan Ryszard Napierała, który wręczył Burmistrzowi bukiet kwiatów.

 
 
 

Inwestycje zrealizowane w sołectwie Wysoczka - Żegowo - Wygoda

Przebudowano drogę polną z Żegowa do drogi 307 na nawierzchnię z tłucznia . Koszt inwestycji to kwota 198 645 zł z czego środki budżetu Miasta i Gminy to 123 645 zł natomiast 75000 zł to kwota jaką pozyskano na tą inwestycję z Urzędu Marszałkowskiego .Drugą inwestycją jaką wykonano w 2018 r to budowa wiaty biesiadnej wraz z miejscem na ognisko przy placu zabaw w Żegowie . Koszt inwestycji to 23 335 zł znaczna część to środki Rady Sołeckiej przy małym udziale budżetu Miasta i Gminy

Sołtys
Tadeusz Łysiak


 
 

WARSZTATY DECUPAGE W ŻEGOWIE

Sołtys zaprasza mieszkańców Sołectwa do sali wiejskiej w Żegowie na WARSZTATY DECUPAGE które odbędą się dnia 17.11.2018r start godz 15:30 . Materiały w postaci ciekawych przedmiotów do oklejania oraz nożyczki we własnym zakresie . Zapraszam małe dzieci z opiekunem

Sołtys
Tadeusz Łysiak

 
 

Z inicjatywy Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wsi Wysoczka - Żegowo - Wygoda jak co roku zorganizowano jednodniowy wyjazd dla najmłodszych mieszkańców sołectwa.

    Tym razem odwiedziliśmy Starą Chatę u Kowala w Kluczewie . Jest to gospodarstwo agroturystyczne i właściciel od wielu pokoleń wykonywali zawód  kowala . Wyjazd wydawał by się dziwny bo dzieci ze wsi jadą na wieś nic bardziej mylnego. Na naszych wsiach coraz rzadziej spotyka się takie zwierzęta jak : krowa , koza , owca   czy królik a w gospodarstwie tym zwierzęta te są i dzieci mogą je zobaczyć.
   
W wyjeździe uczestniczyło 45 osób  .  Program wizyty w gospodarstwie przewidywał dla bardziej odważnych dojenie krowy , karmienie owcy , kozy czy świnek oraz zabawy z królikami . Wizyta rozpoczęła się od pokazu pracy kowala między innymi kucia żelaza robienia podków oraz nagrzewaniu duszy do starego żelazka .. Następnie wujek Krzysiek pokazał jak wyglądał kiedyś urządzony dom oraz jakimi zabawkami bawiły się wówczas dzieci . Po tym wszystkim poszliśmy do części agroturystycznej gdzie na wszystkich czekał placek oraz napoje .  Dzieciaki miały do dyspozycji zabawę w domkach przejażdżki hulajnogami wózkami , taczkami oraz mogły bawić się z królikami. Kolejną atrakcją były przejażdżki zaprzęgiem konnym Ponadto właściciel przygotował niespodziankę w postaci wyjazdu specjalnie przygotowanymi przyczepami na oddaloną o kilka kilometrów wierzę widokową gdzie podziwialiśmy piękny krajobraz okolicy . Po powrocie czekało na nas przygotowane ognisko na którym wspólnie smażyliśmy kiełbaski . Jak mówi właściciel od niego z gospodarstwa nikt nie wyjedzie głodny i rzeczywiście tak jest . Po kilku godzinach pobytu wszyscy zmęczeni ale bardzo zadowoleni wrócili do domu .

                                          
                                                                    Sołtys Tadeusz Łysiak .  


 
 
 

Z inicjatywy sołtysów Tadeusza Łysiaka , Krzysztofa Drzymały i Lecha Kaźmierczaka mieszkańcy sołectw Wysoczka - Żegowo - Wygoda , Wiktorowo - Pawłówko oraz Wielkiejwsi  zwiedzali wschodnią Polskę . Zwiedziliśmy Białowieski Park Narodowy oraz wystawy i zagrodę pokazową żubrów . Następnie pojechaliśmy do Białegostoku gdzie podczas spaceru podziwialiśmy założenia pałacowo ogrodowe Branieckich , Zespół Katedralny Wniebowzięcia NMP , Rynek Kościuszki , sobór Św. Mikołaja , Operę i Filharmonię . Po tak wyczerpującym dniu udaliśmy się na spoczynek . . Drugiego dnia wyruszyliśmy w podróż do Supraśla gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Ikon oraz Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy , dalej pojechaliśmy do Kruszynian aby podziwiać Meczet oraz cmentarz tatarski i zapoznaliśmy się ze zwyczajami tatarów . Następnym celem podróży była Sokółka zwiedzaliśmy Sanktuarium Cudu Eucharystycznego . Wieczorem wszyscy uczestnicy wyjazdu integrowali się na wspólnej zabawie przy muzyce na żywo . Trzeciego dnia wybraliśmy się w drogę powrotną do domu . Po drodze odwiedziliśmy Tykocin z Wielką Synagogą oraz centrum ze starymi zabytkowymi domami . Na koniec pobytu w Tykocinie byliśmy w restauracji Żydowskiej gdzie serwowano nam specjały kuchni regionalnej z tamtych stron  między innymi ,wątróbkę w sosie miodowym z kuglem , która smakowała wybornie , oraz pierożki z mięsem wołowym . W wyjeździe uczestniczyło 45 osób . Cel jaki sobie założyliśmy a mianowicie poznanie kultur i zwyczajów czterech religii został osiągnięty . Dla wielu uczestników było to nowe spojrzenie na różne religie i ich współżycie w jednym miejscu . Duże wrażenie również zrobił stan dróg i ulic gdzie większość została w ostatnim czasie odbudowana i zmienia się nasze postrzeganie tak zwanej ,,ściany wschodniej "  Po trzech dniach pobytu w tym niezwykłym miejscu wszyscy zmęczeni ale zadowoleni wrócili w godzinach wieczornych do domu . W drodze powrotnej postanowiono że spotkamy się za rok na kolejnym wyjeździe chociaż nie ustalono jeszcze miejsca do którego powinniśmy pojechać .  

                                          
                                                                    Sołtys Tadeusz Łysiak .  


 
 
 

Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich

W Dniu 12 marca Koło Gospodyń Wiejskich w Żegowie zorganizowało wspólnie spotkanie z okazji Dnia Kobiet . W świętowaniu uczestniczyli zaproszeni goście , Tadeusz Łysiak Prezes Gminnego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku jednocześnie Sołtys Wysoczki - Żegowa - Wygody oraz Iwona Graf doradca rolniczy z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu . Życzenia wszystkim Panią złożył Prezes oraz wręczył każdej po symbolicznym kwiatku . Przy wspólnej kolacji i lampce wina szybko mijał czas i w godzinach późno wieczornych spotkanie się zakończyło .

 
 

Uwaga !!!!
Sołtys i Rada Sołecka organizują wycieczkę do Białegostoku w dniach 15 - 17 czerwiec . Koszt wyjazdu około 390 zł . Zapisy z wpłatą 150 zł oraz wszelkie informacje u Sołtysa do 15 marca . Liczba miejsc ograniczona .
Zapraszam
Tadeusz Łysiak


 
 

Uwaga !!!!

Następne zabawy z decupagem odbędą się 9 marca początek o godź 16.00 w sali wiejskiej w Żegowie serdecznie zapraszamy.


Tadeusz Łysiak


 
 

Ferie 2018 Wysoczka -Żegowo -Wygoda


Tradycyjnie jak co roku Rada Sołecka wsi Wysoczka -Żegowo -Wygoda organizuje trzy dni zajęć dla dzieci z sołectwa . 17 lutego zorganizowaliśmy balik dla dzieci od 2 do 12 lat . Do sali wiejskiej w Żegowie przybyło ponad 30 dzieci wraz ze swymi rodzicami lub babciami .Wszystkich przybyłych powitał sołtys Tadeusz Łysiak.Program przygotowała i całość prowadziła Pani Karolina Szajstek. Po kilku godzinach dobrej zabawy , dzieci zmęczone ale bardzo zadowolone wróciły do domów .

Następnego dnia zaprosiliśmy na ognisko wszystkich mieszkańców sołectwa . Tego dnia była piękna pogoda , która zachęciła do wyjścia z domu całe rodziny ,od najmłodszych do najstarszych . Wszyscy wspólnie smażyli kiełbaski które zakupiła Rada Sołecka . Dodatkową i jednocześnie największą atrakcją tego dnia okazały się przejażdżki bryczkami . Do Żegowa przyjechało pięć zaprzęgów konnych , które przewoziły wszystkich chętnych przez kilka godzin . Dzięki Panom Janowi Leśniczakowi , Stanisławowi Fręśko , Janowi, Przemysławowi i Rafałowi Ignasiakom oraz Panu Piotrowi Mikołajczakowi właścicielom koni mieszkańcy mieli bardzo dużo frajdy . Najbardziej cieszyli się najmłodsi którzy po raz pierwszy mieli okazję widzieć konie z bliska i jeździć wspaniałymi powozami . Dla osób starszych było to wspomnienie dawnych lat kiedy to głównym środkiem transportu były konie . Mieszkańcy świetnie się bawili i integrowali .
23 lutego Rada Sołecka zaprosiła mieszkańców tych małych ale i też starszych do sali wiejskiej na zabawę z Decupagem . Przybyło kilkanaście osób zajęcia prowadziły Panie Jolanta Kitkowska i Elżbieta Łysiak . Każdy z obecnych wykonywał własną pracę , bo przecież najbardziej cenne jest to co wykona się samemu . Na zajęcia przyszła Pani z własną robótką na drutach bo w tych zajęciach może uczestniczyć każdy . Celem jest wspólne spotkanie zintegrowanie środowiska a jednocześnie wykonanie dla siebie coś ładnego
.

Zapraszamy do Galerii

Sołtys Tadeusz Łysiak


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego